ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_church"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Ghoul 55 0 นาที
Nightmare 35 0 นาที
Evil Druid 95 0 นาที
Joker 5 0 นาที
Whisper 30 0 นาที
Brilight 45 0 นาที