ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_cas02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Baphomet 1 120 นาที
Deviruchi 8 3 นาที - 4 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Marionette 8 10 นาที - 15 นาที
Raydric 100 0 นาที
Whisper 2 30 นาที - 45 นาที
Mimic 1 6 นาที - 9 นาที
Mimic 1 6 นาที - 9 นาที
Rideword 4 2 นาที - 3 นาที
Rideword 15 2 นาที - 3 นาที
Mysteltainn 2 120 นาที
Wanderer 20 0 นาที
Wanderer 1 6 นาที - 9 นาที
Abysmal Knight 1 30 นาที - 45 นาที
Abysmal Knight 1 30 นาที - 45 นาที
Abysmal Knight 1 30 นาที - 45 นาที
Abysmal Knight 3 0 นาที
Alice 1 0 นาที
Raydric Archer 20 0 นาที