ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_cas01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Joker 3 0 นาที
Khalitzburg 2 0 นาที
Whisper 15 0 นาที
Rideword 10 0 นาที
Ogretooth 1 30 นาที
Dark Frame 20 0 นาที
Carat 50 0 นาที
Alice 1 0 นาที
Sage Worm 40 0 นาที
Owl Duke 6 0 นาที