ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild14"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Orc Lady 60 0 นาที
Orc Warrior 70 0 นาที
Orc Archer 40 0 นาที
High Orc 200 0 นาที
Orc Hero 1 60 นาที