ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild11"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Poporing 10 0 นาที
Smokie 35 0 นาที
Coco 30 0 นาที
Goblin 20 0 นาที
Goblin 20 0 นาที
Goblin 20 0 นาที
Goblin 20 0 นาที
Goblin 20 0 นาที
Panzer Goblin 1 4 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที