ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Creamy 30 0 นาที
Poporing 22 0 นาที
Shining Plant 4 30 นาที - 45 นาที
Earth Petit 80 1 นาที - 2 นาที
Sky Petit 80 1 นาที - 2 นาที
Stainer 30 0 นาที