ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Poring 30 0 นาที
Fabre 30 0 นาที
Pupa 15 0 นาที
Wilow 30 0 นาที
Chonchon 20 0 นาที
Roda Frog 50 0 นาที
Rocker 40 0 นาที
Baby Desert Wolf 40 0 นาที
Savage Babe 25 0 นาที
Wild Rose 45 0 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที