ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Poporing 15 0 นาที
Yoyo 28 0 นาที
Blue Plant 2 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 8 6 นาที - 9 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Red Mushroom 5 6 นาที - 9 นาที
Goblin 55 0 นาที
Goblin 45 0 นาที
Goblin 45 0 นาที
Goblin 45 0 นาที
Goblin 45 0 นาที
Goblin Archer 55 0 นาที
Goblin Steamrider 2 0 นาที
Goblin Leader 1 4 นาที