ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Doppelganger 1 120 นาที
Nightmare 40 0 นาที
White Plant 3 3 นาที - 4 นาที
White Plant 3 3 นาที - 4 นาที
White Plant 3 3 นาที - 4 นาที
White Plant 3 3 นาที - 4 นาที
Shining Plant 1 50 นาที - 75 นาที
Shining Plant 1 50 นาที - 75 นาที
Argos 10 0 นาที
Bathory 10 5 นาที - 7 นาที
Jakk 40 2 นาที - 3 นาที
Marionette 40 0 นาที
Myst 15 0 นาที
Whisper 40 0 นาที