ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild09"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Condor 20 0 นาที
Anacondaq 30 0 นาที
Drops 30 0 นาที
Hode 30 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 2 1 นาที