ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild08"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Side Winder 20 0 นาที
Yellow Plant 4 30 นาที - 45 นาที
Yellow Plant 4 30 นาที - 45 นาที
Drops 10 0 นาที
Gargoyle 2 3 นาที
Goblin Archer 5 0 นาที
Goblin Archer 5 0 นาที
Goblin Archer 5 0 นาที
Goblin Archer 5 0 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Gryphon 1 60 นาที - 65 นาที
Goblin Steamrider 25 3 นาที
Kobold Archer 10 0 นาที
Kobold Archer 10 0 นาที
Kobold Archer 10 0 นาที
Kobold Archer 10 0 นาที
Kobold Archer 10 0 นาที
Kobold Archer 10 0 นาที
Kobold Archer 10 0 นาที
Kobold Archer 15 0 นาที
Kobold Archer 5 1 นาที
Kobold Archer 2 1 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที