ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Anacondaq 20 0 นาที
Yellow Plant 2 30 นาที - 45 นาที
Yellow Plant 3 30 นาที - 45 นาที
Drops 30 0 นาที
Gargoyle 15 0 นาที
Goblin Archer 47 0 นาที
Goblin Archer 40 1 นาที
Goblin Archer 4 3 นาที
Goblin Archer 4 2 นาที
Goblin Archer 4 3 นาที
Goblin Archer 4 2 นาที
Goblin Archer 4 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 36 0 นาที
Kobold Archer 30 5 นาที
Kobold Archer 6 2 นาที
Kobold Archer 5 3 นาที