ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Golem 14 0 นาที
Crab 30 0 นาที
Shellfish 30 0 นาที
Raggler 30 0 นาที
Aster 45 0 นาที
Sea Otter 80 0 นาที