ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Poporing 50 0 นาที
Rocker 30 0 นาที
Poison Spore 60 0 นาที
Blue Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Blue Plant 2 30 นาที - 45 นาที
Blue Plant 2 30 นาที - 45 นาที
Blue Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Green Plant 5 30 นาที - 45 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Vocal 1 30 นาที - 45 นาที
Cookie 45 0 นาที
Alligator 120 0 นาที
Greatest General 5 0 นาที