ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "beach_dun3"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Thara Frog 140 0 นาที
Megalodon 30 0 นาที
Hydra 40 0 นาที
Shellfish 20 0 นาที
Nereid 2 0 นาที
Pest 2 1 นาที