ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "alde_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Cramp 45 0 นาที
Brilight 45 0 นาที
Penomena 123 5 นาที - 13 นาที
Cramp 10 1 นาที - 2 นาที
Brilight 45 1 นาที - 2 นาที
Alarm 2 6 นาที - 9 นาที