ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "alde_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
High Orc 150 0 นาที
High Orc 70 1 นาที - 2 นาที
Orc Archer 40 0 นาที
Drainliar 50 0 นาที