กำลังดูไอเทม

#971: Detrimindexta

รหัสไอเทม 971 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Detrimindexta ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Detrimindexta ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 400 น้ำหนัก 3
ราคาขาย 200 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม Detrimindexta ของเหลวหายาก จะใช้เป็นสารละลายทำให้สารอื่นเจือจางลง
_
น้ำหนัก : 3

Detrimindexta ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1108 Deviace 3% 47 Fish [ปลา] Level 4 Water [น้ำ]
1089 Toad 1.5% 10 Fish [ปลา] Level 1 Water [น้ำ]
1084 Black Mushroom 0.75% 1 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1682 Remover 0.75% 55 Undead [ผี] Level 2 Undead [ผี]
1068 Hydra 0.3% 14 Plant [พืช] Level 2 Water [น้ำ]
2021 Phylla 0.075% 85 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Water [น้ำ]

Detrimindexta ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย