กำลังดูไอเทม

#938: Sticky Mucus

รหัสไอเทม 938 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Sticky_Mucus ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Sticky Mucus ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 70 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 35 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ของเหลวเหนียวๆ อันน่าพิศวง
_
น้ำหนัก : 1

Sticky Mucus ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1875 Dead King 100% 80 Undead [ผี] Level 4 Undead [ผี]
1216 Penomena 100% 57 Fish [ปลา] Level 1 Poison [พิษ]
1031 Poporing 82.5% 14 Plant [พืช] Level 1 Poison [พิษ]
1305 Ancient Worm 52.5% 67 Insect [แมลง] Level 1 Poison [พิษ]
1194 Arclouze 45% 59 Insect [แมลง] Level 2 Earth [ดิน]
1781 Drosera 45% 46 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1632 Gremlin 45% 53 Demon [ปีศาจ] Level 2 Dark [มืด]
1127 Hode 45% 26 Brute [สัตว์] Level 2 Earth [ดิน]
1153 Orc Zombie 45% 24 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1864 Zombie Slaughter 45% 77 Undead [ผี] Level 3 Undead [ผี]
1177 Zenorc 37.5% 31 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Dark [มืด]
1068 Hydra 22.5% 14 Plant [พืช] Level 2 Water [น้ำ]
1242 Marin 22.5% 15 Plant [พืช] Level 2 Water [น้ำ]
1857 Marin 22.5% 15 Plant [พืช] Level 2 Water [น้ำ]
1141 Marina 22.5% 21 Plant [พืช] Level 2 Water [น้ำ]
1972 Marina 22.5% 21 Plant [พืช] Level 2 Water [น้ำ]
1298 Zombie Master 22.5% 62 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1239 Deniro 18% 19 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1105 Deniro 18% 19 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1237 Andre 15% 17 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1773 Hodremlin 15% 61 Demon [ปีศาจ] Level 3 Dark [มืด]
1664 Photon Cannon 15% 66 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Neutral [ไร้ธาตุ]
1665 Photon Cannon 15% 67 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Neutral [ไร้ธาตุ]
1666 Photon Cannon 15% 64 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Neutral [ไร้ธาตุ]
1667 Photon Cannon 15% 65 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Neutral [ไร้ธาตุ]
1015 Zombie 15% 15 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1236 Ant Egg 11.25% 4 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1161 Plankton 10.5% 10 Plant [พืช] Level 3 Water [น้ำ]
1858 Plankton 10.5% 10 Plant [พืช] Level 3 Water [น้ำ]
1230 Pupa 10.5% 2 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1230 Pupa 10.5% 2 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1097 Ant Egg 9.75% 4 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1160 Piere 9% 18 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1238 Piere 9% 18 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1008 Pupa 9% 2 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1008 Pupa 9% 2 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1048 Thief Bug Egg 9% 4 Insect [แมลง] Level 1 Dark [มืด]
1095 Andre 7.5% 17 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1266 Aster 7.5% 18 Fish [ปลา] Level 1 Earth [ดิน]
1113 Drops 7.5% 3 Plant [พืช] Level 1 Fire [ไฟ]
1585 Mime Monkey 6% 40 Plant [พืช] Level 1 Water [น้ำ]
1973 Poring 6% 1 Plant [พืช] Level 1 Water [น้ำ]
1002 Poring 6% 1 Plant [พืช] Level 1 Water [น้ำ]

Sticky Mucus ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย