กำลังดูไอเทม

#913: Tooth of Bat

รหัสไอเทม 913 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Tooth_Of_Bat ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Tooth of Bat ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 34 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 17 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ฟันของ Farmiliar ใช้ทำเป็นอาวุธและอื่นๆได้
_
น้ำหนัก : 1

Tooth of Bat ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1005 Familiar 82.5% 8 Brute [สัตว์] Level 1 Dark [มืด]
1111 Drainliar 45% 24 Brute [สัตว์] Level 2 Dark [มืด]

Tooth of Bat ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย