กำลังดูไอเทม

#909: Jellopy

รหัสไอเทม 909 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Jellopy ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Jellopy ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 6 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 3 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ผลึกโปร่งแสงขนาดเล็ก เกิดขึ้นมาจากสัตว์ประหลาดบางชนิด
_
น้ำหนัก : 1

Jellopy ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1113 Drops 100% 3 Plant [พืช] Level 1 Fire [ไฟ]
1585 Mime Monkey 100% 40 Plant [พืช] Level 1 Water [น้ำ]
1002 Poring 100% 1 Plant [พืช] Level 1 Water [น้ำ]
1973 Poring 100% 1 Plant [พืช] Level 1 Water [น้ำ]
1004 Hornet 52.5% 8 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
1766 MVP! Angeling 50% 99 Angel [นางฟ้า] Level 3 Holy [แสง]
1766 MVP! Angeling 50% 99 Angel [นางฟ้า] Level 3 Holy [แสง]
1767 MVP! Deviling 50% 99 Angel [นางฟ้า] Level 3 Holy [แสง]
1767 MVP! Deviling 50% 99 Angel [นางฟ้า] Level 3 Holy [แสง]
1236 Ant Egg 45% 4 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1076 Skeleton 45% 10 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1097 Ant Egg 30% 4 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1051 Thief Bug 30% 6 Insect [แมลง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1183 Chonchon 22.5% 4 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
1011 Chonchon 22.5% 4 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
1784 Stapo 15% 23 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Earth [ดิน]

Jellopy ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย