กำลังดูไอเทม

#905: Stem

รหัสไอเทม 905 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Stem ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Stem ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 46 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 23 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ส่วนลำต้นของพืช ใช้เป็นส่วนผสมในตัวยาบางชนิด
_
น้ำหนัก : 1

Stem ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1020 Mandragora 100% 12 Plant [พืช] Level 3 Earth [ดิน]
1859 Mandragora 100% 12 Plant [พืช] Level 3 Earth [ดิน]
1988 Nepenthes 100% 75 Plant [พืช] Level 2 Poison [พิษ]
1080 Green Plant 45% 1 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1082 White Plant 45% 1 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1881 Les 37.5% 39 Plant [พืช] Level 4 Earth [ดิน]
1118 Flora 30% 26 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1781 Drosera 15% 46 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1780 Muscipular 15% 57 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1079 Blue Plant 7.5% 1 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1078 Red Plant 7.5% 1 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1081 Yellow Plant 7.5% 1 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]

Stem ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย