กำลังดูไอเทม

#756: Rough Oridecon

รหัสไอเทม 756 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Oridecon_Stone ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Rough Oridecon ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 550 น้ำหนัก 20
ราคาขาย 275 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่ Oridecon ดิบ บางครั้งจะเรียกว่าโลหะของพระเจ้า เป็นการยากมากที่จะสกัด Oridecon บริสุทธิ์ออกมา
_
น้ำหนัก : 20

Rough Oridecon ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1383 Explosion 12% 46 Brute [สัตว์] Level 3 Fire [ไฟ]
1386 Sleeper 9% 67 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Earth [ดิน]
1264 Merman 6.09% 53 Demi-Human [มนุษย์] Level 3 Water [น้ำ]
1149 Minorous 5.88% 52 Brute [สัตว์] Level 2 Fire [ไฟ]
1108 Deviace 4.83% 47 Fish [ปลา] Level 4 Water [น้ำ]
1290 Skeleton General 4.8% 73 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1109 Deviruchi 4.62% 46 Demon [ปีศาจ] Level 1 Dark [มืด]
1297 Ancient Mummy 4.5% 64 Undead [ผี] Level 2 Undead [ผี]
1289 Maya Purple 4.5% 81 Insect [แมลง] Level 4 Earth [ดิน]
1155 Petite 4.2% 44 Dragon [มังกร] Level 1 Earth [ดิน]
1037 Side Winder 4.02% 43 Brute [สัตว์] Level 1 Poison [พิษ]
1271 Alligator 3.87% 42 Brute [สัตว์] Level 1 Water [น้ำ]
1035 Hunter Fly 3.87% 42 Insect [แมลง] Level 2 Wind [ลม]
1299 Goblin Leader 3.6% 64 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Wind [ลม]
1028 Soldier Skeleton 3.6% 29 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1256 Pest 3.45% 40 Brute [สัตว์] Level 2 Dark [มืด]
1215 Stem Worm 3.45% 40 Plant [พืช] Level 1 Wind [ลม]
1968 Strouf 3.45% 48 Fish [ปลา] Level 3 Water [น้ำ]
1065 Strouf 3.45% 48 Fish [ปลา] Level 3 Water [น้ำ]
1036 Ghoul 3.3% 40 Undead [ผี] Level 2 Undead [ผี]
1041 Mummy 3% 37 Undead [ผี] Level 2 Undead [ผี]
1180 Nine Tail 3% 51 Brute [สัตว์] Level 3 Fire [ไฟ]
1045 Marc 2.85% 36 Fish [ปลา] Level 2 Water [น้ำ]
1969 Marc 2.85% 36 Fish [ปลา] Level 2 Water [น้ำ]
1248 Cruiser 2.61% 35 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1282 Kobold Archer 2.37% 33 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Fire [ไฟ]
1415 Baby Leopard 2.25% 32 Brute [สัตว์] Level 1 Ghost [วิญญาณ[
1016 Archer Skeleton 2.1% 31 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1177 Zenorc 2.1% 31 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Dark [มืด]
1069 Swordfish 1.98% 30 Fish [ปลา] Level 2 Water [น้ำ]
1151 Myst 1.95% 38 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 1 Poison [พิษ]
1213 High Orc 1.8% 52 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Fire [ไฟ]
1220 Desert Wolf 1.59% 27 Brute [สัตว์] Level 1 Fire [ไฟ]
1106 Desert Wolf 1.59% 27 Brute [สัตว์] Level 1 Fire [ไฟ]
1030 Anacondaq 1.5% 23 Brute [สัตว์] Level 1 Poison [พิษ]
1495 Stone Shooter 1.5% 42 Plant [พืช] Level 3 Fire [ไฟ]
1060 Bigfoot 1.29% 25 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1245 Christmas Goblin 1.29% 25 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Wind [ลม]
1122 Goblin 1.29% 25 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Wind [ลม]
1071 Pirate Skeleton 1.29% 25 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1111 Drainliar 1.2% 24 Brute [สัตว์] Level 2 Dark [มืด]
1023 Orc Warrior 1.2% 24 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Earth [ดิน]
1254 Raggler 0.96% 21 Brute [สัตว์] Level 1 Wind [ลม]
1176 Vitata 0.78% 20 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1158 Phen 0.75% 26 Fish [ปลา] Level 2 Water [น้ำ]
1057 Yoyo 0.72% 21 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1588 Christmas Orc 0.6% 24 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Earth [ดิน]
2072 Jaguar 0.6% 71 Brute [สัตว์] Level 2 Earth [ดิน]
1235 Smoking Orc 0.6% 24 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Earth [ดิน]
1980 Kublin 0.43% 85 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Earth [ดิน]
1508 Quve 0.15% 40 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]

Rough Oridecon ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย