กำลังดูไอเทม

#1002: Iron Ore

รหัสไอเทม 1002 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Iron_Ore ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Iron Ore ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 50 น้ำหนัก 15
ราคาขาย 25 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่เหล็กบริสุทธิ์ที่ได้จากการสกัดแร่เหล็กดิบ
_
น้ำหนัก : 20

Iron Ore ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1977 Heavy Metaling 15% 73 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 1 Neutral [ไร้ธาตุ]
1613 Metaling 15% 26 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 1 Neutral [ไร้ธาตุ]
1617 Old Stove 15% 68 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 1 Neutral [ไร้ธาตุ]
1169 Skeleton Worker 12% 30 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1212 Iron Fist 11.25% 47 Insect [แมลง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1583 Tao Gunka 10% 70 Demon [ปีศาจ] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1239 Deniro 6.75% 19 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1105 Deniro 6.75% 19 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1160 Piere 6% 18 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1238 Piere 6% 18 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1237 Andre 5.25% 17 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1095 Andre 5.25% 17 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1230 Pupa 4.5% 2 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1174 Stainer 4.5% 16 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
1042 Steel Chonchon 4.5% 17 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
1053 Thief Bug Female 4.5% 10 Insect [แมลง] Level 1 Dark [มืด]
1178 Zerom 4.5% 23 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Fire [ไฟ]
1178 Zerom 4.5% 23 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Fire [ไฟ]
1854 Muka 3.75% 17 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1055 Muka 3.75% 17 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1051 Thief Bug 3.75% 6 Insect [แมลง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1048 Thief Bug Egg 3.75% 4 Insect [แมลง] Level 1 Dark [มืด]
1236 Ant Egg 3.3% 4 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1097 Ant Egg 3% 4 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1008 Pupa 3% 2 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1094 Ambernite 2.25% 13 Insect [แมลง] Level 1 Water [น้ำ]
1011 Chonchon 2.25% 4 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]

Iron Ore ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย